Aly Sigorta Kurumsal

Sorumluluk Sigortaları

“Siz, aile bireyleri ve ev hizmetlerinde çalıştırdığınız kişiler; üçüncü şahıslara karşı, ihmal veya tedbirsiz davranışlar sonucu oluşabilecek maddi ve bedeni zararlara karşı güvence altına alınırsınız.

Finansal Sigortalar

Olası maddi kayıpları güvence altına alan profesyonel sorumluluk sigortalarıdır Yönetici Sorumluluk Sigortası, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Halka Arz Sigortası konularında güvence sağlanır.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

Sigortalının faaliyetleri sırasında ve sigortalının kusuru sonucunda üçüncü şahısların vefat etmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar güvence altına alınır.

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarına yönelik işverene düşebilecek sorumluluklar teminat altına alınır.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Kusurlu ürün ya da hizmet satışından kaynaklanan bir olay sonucunda ortaya çıkan bedeni zarar ve/veya maddi zarar dolayısıyla firmanıza üçüncü şahıslardan gelebilecek tazminat talepleri karşılanır.

Whatss App

Size nasıl yardımcı olabiliriz?